Rollen som uppfödare

Jag som uppfödare
Marsvin har funnits vid min sida större delen av mitt liv. Detta har gett mig ovärderlig erfarenhet och kunskap, som jag ofta har stor nytta av i min roll som uppfödare - både i mitt vardagliga liv med djuren och i mina möten med marsvinsköpare. I tillägg till praktisk erfarenhet har jag studerat en hel del etologi både på fritiden och genom kurser på universitet. Jag strävar ständigt efter att bli en bättre, duktigare och kunnigare uppfödare och ställer mig mycket ödmjuk till det faktum att det alltid kommer att finnas mer att lära sig i denna underbara värld.

Mina ståndpunkter som uppfödare
Detta är mina gyllene regler!

  • Vara en god förebild. Detta är otroligt viktigt för mig. Sedan min start som marsvinsuppfödare har jag varit intresserad av att upplysa blivande marsvinsägare om hur man bör sköta sina marsvin och jag har även förespråkat för att marsvin ska bo stort och rymligt, varför det är av yttersta vikt att mina egna marsvin lever efter hur jag lär ut. Jag är överhuvudtaget mycket noga med att ge mina marsvin bra och berikande liv; en självklarhet för vilken marsvinsentusiast som helst, inte minst för en uppfödare.
  • Följa, uppdatera och utvärdera avelsmål. En punkt jag ständigt återkommer till när jag planerar kullar. "Vad vill jag åstadkomma?, Vad kan den här individen tillföra?". Utan mål och referensramar saknar uppfödarkompassen sin nål.   
  • Kvalitet före kvantitet. Det är viktigt, om än väldigt svårt, att vara opartisk mot sina egna djur, som ju är älskade oavsett sina små eller stora "brister". Sanningen är dock att inte alla individer passar som avelsdjur. Min ståndpunkt är även att endast ta kullar där jag själv kan tänka mig att spara en avkomma ur kullen. Kvalitet är alltid viktigare än kvantitet. 
  • Hitta rätt och verkligt goda hem till de som behöver säljas. Att sälja marsvin är, mot vad många tror, inte alls syftet med min marsvinsuppfödning. Det blir snarare ett nödvändigt måste för att hålla antalet djur nere på en rimlig nivå, med utgångspunkt från att alla förtjänar samma goda omvårdnad och skötsel. Det gör dock inte arbetet med att sälja marsvinen till rätt personer mindre viktigt! Det är enormt viktigt. Jag vill vara säker på att djuren kommer att få det bra i alla år, att de är med i planeringen inför framtiden och att de blir älskade och ompysslade. 

Avelsmål och avelsstrategier

Det "perfekta" marsvinet
Finns det något som är perfekt? Jag skulle säga att det i så fall är den kärlek man kan få till en person eller ett djur. Med tillägg i att vi inte vill att varken vår person eller vårt djur någonsin ska bli sjukt.

Rent praktiskt föreställer jag mig ett "perfekt" marsvin som friskt, flockfungerande, socialt och med stor nyfikenhet och livsglädje.

  • Hälsa och sundhet

Ett problem är att många sjukdomar inte syns i ung ålder, samtidigt som åtminstone honan behöver gå i avel relativt tidigt för att minimera dräktighetskomplikationer. Därför är det viktigt att försöka dokumentera linjerna väl och att eventuella sjukdomar och åkommor antecknas. Jag eftersträvar även att ha god kontakt med marsvinsköpare så att information om sjukdomar och dödsfall kommer till min kännedom (köparen måste även godkänna köpvillkor om att förmedla denna information). Desto mer information - desto bättre kontroll. Framtidsvisionen är att kunna titta tillbaka på många generationer Saphira-marsvin och veta exakt vad som har förekommit hos "förfäderna", ett mål som delvis börjar bli verklighet i några av mina linjer!

  • Temperament; "orädsla"

Först och främst måste man känna till marsvinets ursprung och dess historik som bytesdjur. Snabb reaktionsförmåga och förmåga till flykt är viktiga egenskaper för att överleva i naturen och är evolutionära instinkter. Att fly vid fara är alltså ett medfött beteende som finns hos alla marsvin, trots tusentals år av domesticering. De som har haft en del marsvin vet dock att det finns många marsvin som inte har lika nära till att fly och som helt enkelt upplevs som lite tryggare med tillvaron. Det är sådan orädsla jag siktar mot; marsvin som snarare verkar uppleva omvärlden med nyfikenheten än med oro. 

  • Att fungera med andra marsvin

Marsvin är ett flockdjur där flocken eller gruppen med stor sannolikhet utgör en trygghet för individen. Det kan bli problematiskt när vi människor ska gå in och bestämma vilka marsvin som ska ingå i ett par eller i en flock; lite förenklat kan man konstatera att inte alla marsvin tycker om varandra. Det finns dock individer som gång på gång hamnar i bråk och slagsmål och som helt enkelt är för aggressiva. Man vet inte hur stor nedärvbarhet aggressivitet mot andra marsvin har, men troligtvis är det inte enbart en miljöfaktor utan även en arvsmässig faktor. För mig, som vill ha marsvin som fungerar väl i flock är det viktigt att tänka på både miljöfaktorerna och på att välja avelsdjur som jag tycker är trevliga och "flocksmarta".

  • Utseende

Utseendeaspekten i avelsarbetet är en annan del som är viktig, men som inte är viktigare än hälsa och temperament.

Genomgående vill jag inte föda upp för stora marsvin, eller marsvin som lätt blir överviktiga eller kraftiga. Det som brukar beskrivas som "cobbykropp", dvs en lite mindre, men kompakt kropp eftersträvar jag, men inte heller det får vara en överdrift. Marsvinet ska se sunt och starkt ut. Huvudet får gärna vara typat, men absolut inte övertypat på något sätt. Att det finns harmoni mellan öronansättning och öronstorlek, ögon och typ är tillsammans viktigare än att endast typen är bra.

Eftersom jag föder upp raser som ska ha en specifik färg och/eller teckning vägs även detta in. Färgen ska vara så djup som möjligt (i den mening att hårstråna har samma färg hela vägen ner till botten). Detta är en verklig utmaning, inte minst hos mina tecknade choklader som har blekande anlag - dessa kommer troligen aldrig bli "perfekta", men det kan absolut bli bättre. Teckningen på mina tan/fox/otter ska vara harmonisk och väl avgränsad. Överteckning är vanligt förekommande, men individer med mycket teckning anser jag också vara användbara om de har ytterligare kvaliteter.